Privacy
Privacy

Privacyverklaring


Stiegelmeyer GmbH & Co. KG (hierna de exploitant genoemd) stelt uw interesse voor ons bedrijf en onze producten resp. diensten op prijs en wil graag dat u een veilig gevoel hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens bij ons.

De bescherming van de privacy is, met name voor de toekomst van op internet gebaseerde zakelijke modellen en voor de ontwikkeling van een internetgebaseerde economie, uitermate belangrijk. Daarom willen wij met deze verklaring over gegevensbescherming ons engagement voor de bescherming van uw privacy onderstrepen.

Onze medewerkers en de door ons gemachtigde dienstverleners zijn door ons tot geheimhouding en tot het aanhouden van de bepalingen van de nationale wetgeving over gegevensbescherming en andere relevante privacybepalingen verplicht.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig en houden ons strikt aan de regels van de wetgeving over gegevensbescherming.

Ter verduidelijking: "Persoonsgegevens", zoals gedefinieerd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens is informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn onder andere uw naam, uw geografisch adres, uw rekeningnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres.

De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe wij deze bescherming willen garanderen.


Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via onze website of op een andere wijze mededeelt, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor correspondentie met u en gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons de gegevens hebt gegeven. Daarnaast zullen wij, indien nodig, van deze gegevens gebruikmaken om u occasionele aanbiedingen te doen en u te informeren over andere nieuwe producten of diensten, en om u over andere diensten te informeren die u zouden kunnen interesseren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens door een mededeling aan onze hieronder vermelde toezichthouder voor gegevensbescherming.

Indien nodig wordt informatie door ons ook aan de met de exploitant verbonden bedrijven, dienstverleners of andere derde partijen doorgegeven. Dit kan noodzakelijk zijn om een door u gewenste dienstverlening of transactie uit te voeren, bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen, het aanmelden voor evenementen en seminars, voor de klantenservice of om u te informeren over diensten of producten.

Bij het doorgeven van persoonsgegevens aan derde partijen beperken wij ons tot de informatie die voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk is. De respectievelijke derde partij mag deze persoonsgegevens alleen gebruiken om de gevraagde dienst te verrichten of om de noodzakelijke transactie te verrichten die plaatsvindt namens ons. De dienstverleners zijn daarbij verplicht door ons om zich aan de privacywetgeving te houden. Uw persoonsgegevens zullen door ons nooit voor marketingdoeleinden aan derden worden doorgegeven, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld.


Gegevensverwerking op deze website

De exploitant verwerkt de informatie die uw browser naar ons verstuurt om veiligheids- en technische redenen automatisch in de systeemprotocollen. Dit zijn in essentie:

 • IP-adres (persoonlijk identificeerbaar)
 • Naam van het bestand
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden data
 • Melding of de toegang succesvol was
 • Melding waarom de toegang is mislukt
 • De naam van uw internetserviceprovider
 • Browserinformatie (bv. browsertype, schermresolutie)
 • Besturingssysteem
 • Website van waaruit u ons bezoekt.

Cookies

Onze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat. Ze maken onze service gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de technische realisatie van een gebruikersessie. Tegelijk ontvangen wij via deze cookies informatie waarmee wij onze websites optimaal kunnen afstemmen op de behoeften van de bezoekers.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “session-cookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Gedeeltelijk worden echter ook cookies gebruikt die langer worden gebruikt. De maximale opslagduur van een cookie is een jaar.

Alle cookies op onze websites bevatten zuiver technische informatie in pseudo-geanonimiseerde of geanonimiseerde vorm; ze bevatten geen persoonsgegevens.

Als u het opslaan van cookies wilt verhinderen, moet u in uw browserinstellingen “geen cookies aanvaarden” selecteren. Als cookies echter niet door de browser worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website ernstig beperkt worden. Sommige functies zijn dan niet meer beschikbaar.


Facebook

Onze website maakt gebruik van Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt geëxploiteerd ("Facebook"). De plugins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op blauwe achtergrond of “Like”-symbool met opgestoken duim) of zijn aangeduid met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst met en het uitzicht van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken.

Als u een van onze websites opent waarop zo’n plugin aanwezig is, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar uw browser doorgestuurd en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben bijgevolg geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze kennis:

door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat u de website in kwestie hebt geopend. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de Like-knop klikt of een commentaar schrijft, wordt de informatie in kwestie door uw browser direct naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres verneemt en opslaat.

Het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instellingsmogelijkheden hierover ter bescherming van uw privacy worden beschreven in de privacyverklaring van Facebook.

Als u lid bent van Facebook en niet wenst dat Facebook via onze websites gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen gebruikersgegevens verbindt, moet u zich voor het bezoeken van onze websites bij Facebook uitloggen.

Bovendien is het mogelijk om Facebook Social Plugins met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker”.


Google Adwords Conversion Tracking

Wat is Google AdWords Conversion Tracking?
Wij gebruiken op onze website “Google AdWords” inclusief de uitbreiding Google AdWords Conversion Tracking. Het gebruik van Google AdWords dient om deze pagina bij Google in de reclameruimten weer te geven.

Wat gebeurt er bij het gebruik van Google AdWords Conversion Tracking?
Als u op een overeenkomstige advertentie klikt, registreert Google deze klik en plaatst een zogenoemde “cookie”. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Op basis van deze cookies is het dan mogelijk om vast te stellen of u na het openen van onze website bijv. ook de “contact”-pagina hebt geopend. Het cookie wordt na 30 dagen gewist. Het kan door u ook handmatig met geschikte extra software worden gewist. De informatie die wij ontvangen, gebruiken wij om de kwaliteit en het succes van onze reclame na te gaan. Wij kunnen zien hoeveel personen na het klikken op de advertentie ook onze contactpagina’s hebben geopend of contact hebben opgenomen met een contactpersoon. Specifieke persoonsgegevens, dus gegevens waarmee wij u kunnen identificeren, ontvangen wij niet. Google gebruikt de gegevens eveneens.

Welke privacyrichtlijnen heeft Google AdWords Conversion Tracking?
De privacyrichtlijnen van Google AdWords kunt u bekijken op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Meer informatie vindt u op
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de.

Hoe voorkom ik dat Google AdWords mijn gegevens aan mijn profiel linkt?
Als u via een hiervoor bestemd programma of in uw browser het cookie deactiveert, wordt u niet geregistreerd.
Hier kunt u een browser-add-on downloaden om het gebruik van Google Analytics te blokkeren.

Wie is de exploitant van Google AdWords Conversion Tracking?
Google AdWords Conversion Tracking wordt door

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ierland
Tel.: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-mail: support-deutschland(at)google.com

geëxploiteerd. Meer informatie vindt u op
https://www.google.de/contact/impressum.html.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in Ierland en/of in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in Ierland en/of in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar afgekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van door het cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele eindapparaten, klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding "anonymizeIP()", zodat IP-Adressen enkel afgekort verder worden verwerkt, om te vermijden dat ze direct met personen in verband kunnen worden gebracht.


Bezwaar tegen Google Analytics

U hebt het recht om​bezwaar te maken tegen het verzamelen van anonieme gegevens door Google Analytics. Het bezwaar wordt opgeslagen in de vorm van een opt-out-cookie, zodat bijvoorbeeld na het wissen van alle browser-cookies de opt-out opnieuw moet worden uitgevoerd.

 • Google-Analytics Tracking activeren

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert slechts tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt evt. gegevens registreren. Maar de Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags, voor zover deze met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd.


Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”). Google gebruikt cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk wordt. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in Ierland en/of in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google afgekort door de laatste drie tekens te verwijderen, en een unieke identificatie van het IP-adres is bijgevolg niet meer mogelijk.

Google zal de opgehaalde gegevens gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om reports over de activiteiten op de website voor de website-exploitanten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten te verlenen. Ook zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derde partijen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Derde aanbieders, inclusief Google, activeren reclame op websites op internet.

Derde aanbieders, inclusief Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het activeren van reclame op basis van vorige bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met effect voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. U kunt de verwerking van cookies door Google deactiveren, door de pagina voor het deactiveren van Google-reclame te openen.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich met de verwerking van de over u opgehaalde gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder vermelde doel akkoord. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met effect voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u hier.


Facebook Remarketing / Retargeting

Op onze websites zijn Remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. Wanneer u onze websites bezoekt, wordt via de Remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. De zo verkregen informatie kunnen wij voor het weergeven van Facebook Ads gebruiken. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van de websites niet op de hoogte worden gesteld over de inhoud van de doorgegeven gegevens en hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Als u niet wenst dat gegevens worden geregistreerd via Custom Audience, kunt u Custom Audiences hier deactiveren.


Gebruik van YouTube in privacymodus

Wij gebruiken voor het integreren van video’s de aanbieder YouTube. De video’s zijn daarbij in privacymodus geïntegreerd. Net zoals de meeste websites maakt ook YouTube gebruik van cookies om informatie over de bezoekers van hun website te verzamelen. YouTube gebruikt deze informatie onder andere voor het registreren van videostatistieken, voor het vermijden van fraude en voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid. Ook wordt hierbij verbinding gemaakt met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u de video start, kan dit eventueel andere gegevensverwerkingsprocessen activeren. Hierop hebben wij geen invloed. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Aanvullende aanwijzingen over het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens

De exploitant kan worden gedwongen om uw gegevens en gerelateerde informatie vrij te geven voor gerechtelijke of administratieve doeleinden. Ook behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken als bewijs of verdediging bij juridische claims. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor tot oorzaakgerelateerde opslag en openbaarmaking van persoonlijke en andere gegevens voor de opsporing en bestrijding van illegale activiteiten, fraude of overtredingen van de gebruiksvoorwaarden van de exploitant.


Beveiligde communicatie op het internet

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen zo over te dragen en op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

In het algemeen geldt echter dat internet een onveilig medium is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een telefoonlijn is de transmissie van gegevens via internet door onbevoegde derden gemakkelijker te onderscheppen, op te nemen of zelfs te wijzigen.


Encryptie van gegevensoverdracht

Om de vertrouwelijkheid van de communicatie te garanderen, gebruiken we voor bepaalde functies (inloggen, etc.) een AES 256-bit SSL-encryptie. Volgens de huidige kennis wordt de codering die we gebruiken als veilig beschouwd. Dit veiligheidsniveau bereiken de besturingssystemen en browsers van de jongere generatie; evt. moet u het besturingssysteem en de browser op uw pc updaten om gebruik te kunnen maken van deze hoogwaardige versleuteling.

Bij onversleutelde communicatie per e-mail kan volledige gegevensbescherming niet worden gegarandeerd, zodat wij u bij vertrouwelijke informatie aanbevelen om per post te communiceren.


Bijwerken van dit privacybeleid

Als de exploitant nieuwe producten of diensten introduceert, internetprocedures veranderen of als internet en IT-beveiligingstechnologie verder worden ontwikkeld, moet de privacyverklaring worden bijgewerkt. Daarom behouden wij ons het recht voor om het beleid zo nodig aan te vullen of te wijzigen. De wijziging zal op deze plaats worden gepubliceerd.


Recht van toegang / verwijdering en wijziging van persoonsgegevens

Als u vragen hebt waarop deze privacyverklaring geen antwoord kon bieden of als u op een bepaald moment meer informatie wenst, kunt u graag contact met ons opnemen.

Als u met het opslaan van uw persoonsgegevens niet meer akkoord bent of deze onjuist geworden zijn, zullen wij op aanwijzing van u in het kader van de wettelijke bepalingen zorgen voor correctie, blokkering of wissen van uw gegevens. U kunt informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Neem hiervoor contact op met:

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Duitsland

Telefoon +49 (201) 95 98 6 - 48
E-mail datenschutz(at)stiegelmeyer.com

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij een legitimatiebewijs nodig hebben bij een verzoek om informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen.


Afdeling gegevensbescherming

Bij algemene vragen over het ophalen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens door ons, en voor algemene informatie over het thema gegevensbescherming, neemt u schriftelijk contact op met:

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Herr Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen

info(at)aulinger.eu
www.aulinger.eu